วิธีเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

คลินิกตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

การตรวจสุขภาพคือเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นวัยไหน ชายหรือหญิง จะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรง ก็ล้วนจำเป็นต้องตรวจทั้งสิ้น โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เช่นนี้ ก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการตรวจให้มากขึ้น โดยในการตรวจนั้นควรตรวจกับสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ เช่น โรงพยาบาลใหญ่ๆ คลินิกตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน รถตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล เป็นต้น 

สำหรับท่านใดที่กำลังจะไปตรวจสุขภาพเป็นครั้งแรก หรือว่าคนที่เคยไปตรวจมาแล้ว แต่ยังไม่รู้ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อไปตรวจสุขภาพที่ถูกต้อง เราจะมาดูว่าขั้นตอนการเตรียมตัวที่ดีนั้น มีอะไรบ้าง จะได้ไม่ติดขัดเวลาตรวจจริง 

การเตรียมตัวเพื่อตรวสุขภาพ 

1.นอนให้เพียงพอ 

ก่อนที่จะตรวจสุขภาพ สิ่งแรกที่ควรทำก็คือไม่ควรอดนอนเป็นอันขาด เพราะจะทำให้เกิดผลกระทบกับการตรวจได้ขณะที่ตรวจร่างจะต้องพร้อม 

2.งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนตรวจ 

เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงกว่าความเป็นจริง ทำให้ค่าที่ได้จากการตรวจวัดไม่แน่นอน ดังนั้นควรงดการดื่มก่อนตรวจ 1 วัน แม้ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยก็ตาม 

3.ใสเสื้อที่พับแขนได้สะดวก 

เนื่องจากการตรวจสุขภาพจะมีการวัดความดันก่อน ดังนั้นเสื้อที่ใส่ควรเป็นเสื้อที่พับแขนได้ง่าย หรือเป็นเสื้อยืดธรรมดาก็ได้ จะได้ไม่ต้องถอดหรือลำบาก 

จะเป็นต้องอดอาหารหรือไม่ 

ในกรณีที่เราไปตรวจสุขภาพทั่วไป อย่างเช่นตรวจเพื่อเข้าทำงานกับ คลินิกตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ก็ไม่จำเป็นต้องอดอาหารหรือน้ำก็ได้ นอกจากผู้ที่ต้องตรวจรายการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องอดตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น  แต่ถ้ากระหายน้ำมากจนทนไม่ไหม ก็ให้ดื่มแบบจิบๆ ก็พอ เมื่อทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจแล้ว ก็ค่อยรับประทานแบบปรกติ 

การเตรียมตัวเพื่อเอกซเรย์ 

การเอกซเรย์ก็เป็นขั้นตอนการตรวจพื้นฐานก่อนเริ่มงานเช่นกัน เพื่อดูว่าเรามีความปรกติอะไรเกี่ยวกับร่างกายหรือไม่ สำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการเอกซเรย์ มีดังนี้คือ 

1.ห้ามสวมใส่เครื่องประดับ  

เครื่องประดับที่เป็นโลหะทุกชนิด ไม่ควรสวมติดตัวขณะที่เข้ารับการเอกซเรย์ เพราะว่าเครื่องประดับเหล่านี้ จะบดบังรังสีที่ใช้ในการตรวจ ทำให้มองไม่เห็นความผิดปรก และจำเป็นต้องตรวจใหม่อีกครั้ง 

2.ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ควรตรวจ 

เพราะการฉายรังสีเข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เกิดผลกระทบกับลูกที่อยู่ในท้องได้ ดังนั้นหากสุภาพสตรีท่านใดที่กำลังตั้งครรภ์ หรือยังไม่แน่ใจว่าตัวเองท้องหรือไม่ ไม่ควรรับการเอกซเรย์ และควรแจ้งกับทางแพทย์ให้ทราบ 

3.ระวังของมีค่า 

ในกรณีที่เราสวมเครื่องประดับเพื่อเข้ารับการตรวจ และหากจำเป็นต้องถอดออก ก็ควรเก็บให้ดี เพราะจะสูญหายได้ หรือถ้าให้ดีไม่ควรสวมไปเลยจะดีกว่า 

ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนสำคัญในการเข้ารับการตรวจสุขภาพกับ คลินิกตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หากท่านใดที่สงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจ ก็ควรปรึกษากับทางแพทย์ก่อน เพื่อดูว่าเราควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการเตรียมตัว เพื่อเข้ารับการตรวจใหม่อีกครั้ง